Åkarpsgården och stallar
[FOTO: digi-tops]

Stora ridhuset med kansli och kafeteria samt lilla ridhuset (20030913)
 

Stora ridhuset, utsikt från kafeterian
 

Hela anläggningen, inkl nya ridhusbygget i förgrunden (20031019)
 

Gamla stallet, shettisstallet och nya stallet (20030913)
 
 
Gamla stallet (20030913)                            
 

Nya stallet (20031019)
 
 
Hagar  
 

Hagar bredvid nya stallet (20031019)
 

2003-11-04
   

20031005

20031019
   
Ridning  
   

20031019

20031019
   

Parken (20031019)

20031019
   
Stallar
Gamla stallet En box i gamla stallet
   
   

Emilie Larsson (från hästsportgymnasiet)
och Nelson i nya stallet

En box i nya stallet