Julaftonskadrilj 2003-12-24 kl 10.00
 

FOTO: digi-tops

 
Ett glatt och morgonpiggt ryttargäng visade upp en julaftonskadrilj för en något fåtalig publik.
 
 
De elva som ställde upp: Kajsa Svensson, Stina Larsson, Isabell Johansson, Emelie Berg, Julia Andersson, Albin Johansson, Amanda Nilsson, Elvira Runsten,  Sofie Ekblom, Petronella Runsten och Therese Erlandsson.
 
Jonas dirigerar/regisserar kadriljen