2004-03-10  Börjes lada
 
Tidigt på onsdagsmorgonen fick Åkarpsgården ta emot celebra besökare; Börje Nilsson och Göran Holm. Det diskuterades placering för en ny halmlada, som Börje skall sponsra och därmed får väl den nya ladan bära namnet "Börjeladan". Byggstart är ej klart ännu men under våren kommer det att tas in prisuppgifter från olika håll.

FOTO: KENT PERSSON - TEXT: KENT & PI

Göran Holm går runt på ägorna och
diskuterar med Börje Nilsson.
Ladan skall ligga utmed gamla logen, med långsidan mot skroten.
   
Stefan Jönsson, Krister Andersson,
Göran Holm och Börje Nilsson
Halmladan skall troligen mäta 10 x 40 m.
 
   
Det hanns även med en titt på nya ridhuset...  
   
och nya stallet... samt en gemytlig fikapaus.