Pay'n ride 2004-04-28

FOTO: digi-tops

Nicole  
   
   
  Cafeterian (Anki och Katarina)
hade flyttat utomhus