Körtävling i Krapperup 2004-05-16
 
Camilla och Mozart hälsar domaren Camilla och Mozart, hinder 3
   
Lina Olof