Skåneserie på Åkarpsgården 2004-07-04

FOTO: digi-tops

Sida 1 Sida 2
 
Åkarpsgården, Vellinge hästsportförening
 
 
Kafeteria & grill   Dressyr
     
 
Olof Skiöld med Dinar, VHF   Dressyrdomare
     
 
Dressyr   Maria Nordqvist
     
Maraton    
 
Bertil Berndtsson med Bobo, VHF   Bertil Berndtsson
     
 
Bertil Berndtsson   Karin Bratten-Hill med Sietze, SKS
     
 
Sigvard Gustavsson med Unita, Vinslövs Rf   Malin Levin med Loranga, Sösdala RF
     
Lina Arvebro med El Farol, VHF
 
 
Lina Arvebro   Lina Arvebro
     
 
Lina Arvebro   Anna Andersson med Bizzman, SKS
     
Camilla Kvist med Merlon, VHF
 
 
Camilla Kvist   Camilla Kvist
     
   

       FOTO:
      

Hans Cedergren med Test, Asleröds rf    
     
UPP