2005-04-23 Städning på Åkaprsgården

FOTO: digi-tops