2005-05-01 Tältresning inför festivalen

FOTO: digi-tops  

 
Håkan Rune
   
Stefan Håkan
   
Krister o Bertil Håkan
   
Håkan Thomas
   
 
Christer