2006-05-23 Banbygge inför festivalen

FOTO: digi-tops

Milo o Monica fixar fikahörnan
 
Banbyggaren Fredrik Malmberg kontrollmäter en oxer
 
Så fint och grönt
 
?, Sara o Stefan
 
Dessa bli svåra att zick-zacka sig genom ;-)