2006-10-16 Det byggs och renoveras på Åkarpsgården

TEXT:  Jan Telde  

Nya foton 3/12     Nya foton 6/1                                                                        FOTO: digi-tops

 
Den här stora tegelhögen skall användas som
botten på den nya parkeringen som skall
göras i ordning utanför nya ridhuset. Ovanpå
teglet kommer det att läggas en fiberduk och
ovanpå den ett lager grus.
 
När den nya parkeringen är klar skall inga bilar parkeras vid lilla ridhuset eller sjukhagarna. På så vis får vi bort den farliga trafiken som korsar vägen från stallet till lilla och stora ridhuset och dessutom får vi fler p-platser.
Matjorden som blir över skall vi använda för att snygga till bl.a. infarten till Åkarpsgården.
   
Renoveringen av Schettisstallet är, som
alla väl konstaterat, i full gång. Arbetet
påbörjades, som utlovat, vecka 39.
Vi skall nu bestämma inredningen i Schettis-
stallet som kommer att innehålla 5 boxar och 15 spiltor förutom skötselspiltor och sadel-
kammare.
   
F.d. logen