2007-02-08 Shettisstallet är färdig renoverat                                          FOTO: digi-tops
 
Äntligen! På lördagen den 3/2 skålade Jonas, Charlotte, Clara, Carolina och Linnea det nyaste stallet i drift
med champange.
Stallet innehåller 10 spiltor och 5 boxar samt 2 spolplatser och uppvärmd sadelkammare. Stallet kommer att hysa även ponnysar så namnet "shettisstallet" är lite missvisande. Stallet måste nog döpas om och en namntävling kommer snart att utlysas på hemsidan.