Lokal hoppning häst 2007-06-06

FOTO: digi-tops

   
Klass 1-2 Sida 1
   
Klass 3 Sida 1
   
Klass 4 Sida 1
   
Annat Sida 1
   
   
   
  Finns du med här, så finns det flera bilder på dig
(gäller ej vinnarbilder, bara VHF:are, med vissa undantag,
har fotograferats på banan).

Kontakta Webban om du vill ha bilder på dig.