2007-12-02 Tomteparad

   

FOTO: Kerstin Löfgrens kamera   
men hemlig fotograf