FOTOGALLERI / 2008-07-31 PARKEN

  
Parkens ansiktslyft


 

Vellinge kommun satsar på upprustning av Åkarpsgården och här ser vi vår "nya Park" som har fått en dubblerad yta, skönt underlag och ett fint staket. Under SM-2008 tjänstgör Parken som framhoppningsbana.

[20080731]