Vellinges Elitlag häst 2011-05-15

I kvalen har Maria Gretzer, Marianne Hansson, Ida Svensson, Sofia Wugk och Linnéa Gustafsson ridit.
Lagledare är Jonas Holmberg.

På bilden: Lagledare Jonas Holmberg, Marianne Hansson - Lendes, Sofia Wugk - Japanese Fizz, Ida Svensson - Wontreux och Linnéa Gustafsson - JHs Q.